ISO 9001iso_9001

ISO 9000 er i dag den mest anvendte fælles standard, når det gælder kvalitet. ISO 9001 omhandler udvikling, produktion, installation og service.
Et gennemgående hovedtema i ISO 9000 er begrebet sporbarhed, dvs. at virksomheden for et vilkårligt produkt til enhver tid kan gå tilbage gennem de forskellige operationer og hele tiden kan analysere forløbet.

ISO 9001 er den mest omfattende i ISO 9000 serien

 

ISO 14001iso_14

ISO 14001 er en internationale standard for miljøledelse. Standarden er den mest dominerende miljøledelsesstandard i verden. Et miljøledelsessystem efter ISO 14001 tager  udgangspunkt i virksomheden, dens processer og aktiviteter og fordeler her ansvar og kompetence samt beskriver miljøopgaver i hverdagen.

ftifti_utan_text_2cm

Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Alle virksomheder som producerer, importerer eller sælger emballerede varer er underlagt en række forpligtelser .

Virksomheden skal:

sikre, at der eksisterer et retursystem , hvor igennem kunder og andre slutbrugere kan returnere brugt emballage
sikre, at kunderne får de oplysninger, de har brug for om indsamling af emballage
sikre, at indsamlet emballage genanvendes som enten nye råvarer eller energi .

For at gøre det lettere for alle virksomheder, som er berørt af denne lov, er Sveriges forretningsmæssige og industrielle sektor gået sammen om at skabe et fælles system til indsamling og genvinding af emballage .

 

TransQ-logo-1

TransQ

TransQ er en leverandørdatabase og et kvalifikationssystem, som bruges af indkøbere i den nordiske transportsektor til at håndtere leverandørinformation og udvælge leverandører, når man køber varer, tjenesteydelser og arbejdskraft.
Formålet er at lave et mødested hvor man kan indsamle og udveksle information om præ-kvalifikation af leverandører, hvilket sparer tid, resurser og administrativt arbejde.