iso_9001 iso_14 nordisk_miljoe

Blue & Green har som mål at levere  produkter af den højeste kvalitet til den rigtige pris – med mindst mulig belastning for vores miljø.

I forbindelse med både udviklingen og  produktionen af vores produkter har vi stor fokus på miljøet.

Det er vigtigt for os at vores produkter er effektive, men også at de samtidig ikke skader miljøet, hverken når de bruges eller når de skal destrueres.
Derfor har vi flere forskellige miljømærkninger på en stor del af vores produkter og vi er ISO certificerede. Samtidig er vi til tilsluttet FTI, fordi vi finder
det naturligt at genanvende vores emballage, således at vores produkter belaster vores miljø mindst mulilgt.

 Se vores sertificeringer